travel to Niigata, Tohoku and Hokkaido region, Japan (June 28 - July 3, 2018)

Imayo Tsukasa Sake Brewery

Date Itinerary Lodging
6/28(Thu) Tokyo 9:12-"Joetsu Shinkansen Toki 311th"-10:49 Niigata
Imayo Tsukasa Sake Brewery Tour
Niigata 15:00-"Inaho 7th"-16:49 Tsuruoka 17:32-(Shonai Kotsu Bus)-18:12 Nishi-Matsunamicho
Hanayubi Nihonkai 8,633JPY
29(Fri) hotel-(complimentary transfer)-Tsuruoka 9:42-(Shonai Kotsu Bus)-10:35 Haguro Sancho/Mountain Peak
Dewa Sanzan Shrine
Haguro Sancho/Mountain Peak 11:55-(Shonai Kotsu Bus)-12:45 Tsuruoka 13:49-14:05 Amarume 14:12-"Rapid Mogamigawa"-14:52 Shinjo 15:17-"Yamagata Shinkansen Tsubasa 150th"-17:14 Fukushima 17:17-"Tohoku Shinkansen Yamabiko 57th"-17:37 Sendai
Dormy Inn Express Sendai Hirosedori 5,970JPY
30(Sat) Sendai 7:07-"Tohoku Shinkansen Hayabusa 101th"」-9:41 Shin-Hakodate Hokuto 10:24-"Super Hokuro 7th"-12:35 Noboribetu
Noboribetsu Hot Springs (Jigokudani/Hell Valley, Yumoto Sagiriyu
Noboribetsu 16:28-"Super Hokuro 13th"-17:41 Sapporo
Apa Hotel Sapporo Susukino Ekimae 14,166JPY
7/1(Sun) exploring around Sapporo outskirts by car
2'Mon) Sapporo 9:32-"Super Hokuro 8th"-10:43 Noboribetsu
Noboribetsu Hot Spring (Oyunuma River natural footbath, Yumoto Noboribetsu)
Noboribetsu 15:57-"Super Hokuro 16th"-18:25 Hakodate
Hotel Paco Hakodate Annex 11,441JPY
3(Tue) exploring in Hakodate (Morning Market, Goryokaku Tower)
Hakodate 15:00-JL565-16:25 Tokyo(Haneda)
-
note

JR tickets
JR tickets

6/28(Thu) Tokyo 9:12-"Joetsu Shinkansen Toki 311th"-10:49 Niigata
Imayo Tsukasa Sake Brewery Tour
Niigata 15:00-"Inaho 7th"-16:49 Tsuruoka 17:32-(Shonai Kotsu Bus)-18:12 Nishi-Matsunamicho

Tokyo Station Tokyo Station
Tokyo Station

Imayo Tsukasa Sake Brewery Tour
Imayo Tsukasa Sake Brewery Imayo Tsukasa Sake Brewery Imayo Tsukasa Sake Brewery Imayo Tsukasa Sake Brewery Imayo Tsukasa Sake Brewery
Imayo Tsukasa Sake Brewery Imayo Tsukasa Sake Brewery Imayo Tsukasa Sake Brewery Imayo Tsukasa Sake Brewery Imayo Tsukasa Sake Brewery

Uonuma Kamakura Ponshukan
Uonuma Kamakura Ponshukan Uonuma Kamakura Ponshukan
Uonuma Kamakura Ponshukan

Niigata Station Niigata Station
Niigata Station

Hanayubi Nihonkai Hanayubi Nihonkai
Hanayubi Nihonkai Hanayubi Nihonkai
Hanayubi Nihonkai Hanayubi Nihonkai
Hanayubi Nihonkai Hanayubi Nihonkai
Hanayubi Nihonkai

[Go to the page of Tohoku region, Japan - Tsuruoka on June 29, 2018]

[Go to the page of Hokkaido region, Japan - Noboribetsu on June 30, 2018]

[Go to the page of Hokkaido region, Japan - Sapporo outskirts on July 1, 2018]

[Go to the page of Hokkaido region, Japan - Noboribetsu on July 2, 2018]

[Go to the page of Hokkaido region, Japan - Hakodate on July 3, 2018]

[Back to the main index of travelogues]