travel to Niigata, Tohoku and Hokkaido region, Japan (June 28 - July 3, 2018)

Dewa Sanzan Shrine


6/29(Fri) hotel-(complimentary transfer)-Tsuruoka 9:42-(Shonai Kotsu Bus)-10:35 Haguro Sancho/Mountain Peak
Dewa Sanzan Shrine
Haguro Sancho/Mountain Peak 11:55-(Shonai Kotsu Bus)-12:45 Tsuruoka 13:49-14:05 Amarume 14:12-"Rapid Mogamigawa"-14:52 Shinjo 15:17-"Yamagata Shinkansen Tsubasa 150th"-17:14 Fukushima 17:17-"Tohoku Shinkansen Yamabiko 57th"-17:37 Sendai

Tsuruoka Station Tsuruoka Station
Tsuruoka Station - Shonai Kotsu Bus

Dewa Sanzan Shrine
Dewa Sanzan Shrine Dewa Sanzan Shrine Dewa Sanzan Shrine Dewa Sanzan Shrine Dewa Sanzan Shrine
Dewa Sanzan Shrine Dewa Sanzan Shrine Dewa Sanzan Shrine Dewa Sanzan Shrine Dewa Sanzan Shrine
Dewa Sanzan Shrine Dewa Sanzan Shrine Dewa Sanzan Shrine Dewa Sanzan Shrine Dewa Sanzan Shrine

Ayatsuru Ayatsuru
Ayatsuru

Tsuruoka to Sendai
Tsuruoka Station Tsuruoka Station
Tsuruoka Station
Amarume Station Amarume Station
Amarume Station
Shinjo Station Shinjo Station
Shinjo Station
Fukushima Station Fukushima Station
Fukushima Station

Dormy Inn Express Sendai Hirosedori Dormy Inn Express Sendai Hirosedori
Dormy Inn Express Sendai Hirosedori

Shugoro Hanare Shugoro Hanare
Shugoro Hanare

[Go to the page of Chubu region, Japan - Niigata on June 28, 2018]

[Go to the page of Hokkaido region, Japan - Noboribetsu on June 30, 2018]

[Go to the page of Hokkaido region, Japan - Sapporo outskirts on July 1, 2018]

[Go to the page of Hokkaido region, Japan - Noboribetsu on July 2, 2018]

[Go to the page of Hokkaido region, Japan - Hakodate on July 3, 2018]

[Back to the main index of travelogues]